Politika sistemov vodenja

Zavezani kakovosti, sledljivosti in varnosti izdelkov

V današnjem času postaja kakovost samoumevna nujnost in ne več prednost pred ostalimi konkurenti na trgu. To postavlja Delamaris pred nove zahteve, ki usmerjajo in vodijo naše delovanje. Da bi lahko zagotovili varne in ustrezne postopke od proizvodnje do prodaje smo uvedli notranji nadzor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ki je del našega širšega sistema vodenja kakovosti.

Preko sistema vodenja kakovosti se uvajajo metode spremljanja in sledenja vseh faz procesa. Sledljivost zajema vse postopke od nastanka surovine do končnega izdelka, vključujoč tudi vse poti do potrošnika. Gre za metode spremljanja procesov in beleženja podatkov s pomočjo katerih je mogoče vse faze v postopkih natančno slediti, jih beležiti in ponovno analizirati. Vse to zagotavlja sledljivost in veča varnost končnega proizvoda. V primeru reklamacije s pomočjo sistema izsledimo vse neustrezne izdelke in jih izločimo s trga.

Sistem vodenja kakovosti po IFS standardu

IFS (International Food Standard) je mednarodni standard za ocenjevanje dobaviteljev v živilsko predelovalni industriji. Namenjen je komuniciranju med trgovcem in proizvajalcem živil in združuje zahteve sistema HACCP, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Delovanje v skladu s standardi kakovosti je namreč vodilo, ki omogoča varnost in kakovost proizvodov, hkrati pa povečuje zaupanje kupcev.

IFS Delamaris certifikat


Stopi v stik z nami, sledi nam na Facebooku ali nakupuj v naši spletni trgovini!